337 reviews

Reviews

Benieuwd naar wat klanten vinden van Kabelnoord? Op deze review-pagina vind je een overzicht van beoordelingen; onbewerkt en 100% doorgegeven via Google. Zelf je waardering delen? Klik op de button! 

Klik hier om je review te geven

 

 

Janny Zijlstra
veel te duur ,internet, internet onderbreekt vaak , je kunt hier niet overstappen op goedkopere leveranciers van internet en t.v. Kabelnoord heerst hier met alleen recht ,overal zijn goedkopere aanbieders ,helaas hier niet mogelijk jammer , (Translated by Google) much too expensive, internet, internet often interrupts, you cannot switch to cheaper suppliers of internet and TV here. Kabelnoord rules here with only right, there are cheaper providers everywhere, unfortunately not possible here, a pity.
Heinze Pijnacker
Zeer slechte service, onze aanvraag is intern niet goed doorgekomen ondanks onze orderbevestiging. Meerdere keren gebeld met de belofte een terugbelverzoek wat ze nooit nakomen. Dan maar gemaild wederom geen reactie. Elke keer bij contact is de desbetreffende contactpersoon of afwezig of op vakantie. Door hun alleenrecht kunnen wij geen kant op. Uit de andere review's op te merken zijn wij niet de enige. (Translated by Google) Very bad service, our request did not get through internally despite our order confirmation. Called several times with the promise of a call back which they never fulfil. Then emailed again no response. Each time of contact, the relevant contact person is either absent or on vacation. Because of their monopoly, we can't go anywhere. Judging from the other reviews, we are not the only ones.
Kabelnoord: Beste heer Pijnacker, wat vervelend dat het zo is gegaan. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Zou u uw gegevens en korte omschrijving van uw klacht willen doorgeven via een e-mailbericht? We helpen u dan graag verder. Vriendelijke groet, Team Kabelnoord (Translated by Google) Dear Mr. Pijnacker, how unfortunate that it happened this way. That is of course not the intention. Would you like to send us your details and a brief description of your complaint by e-mail? We will gladly help you further. Kind regards, Team Kabelnoord
Rick de Jong
Zeer slechte communicatie. Men geeft aan dat ik een digi receiver heb gekregen. Nooit gehad, geen handtekening gezet bij ontvangst of iets dergelijks. Nu moet ik even 140,- betalen omdat ik dat ding niet terug kan sturen. Trap aub niet hun vuile trucjes. (Translated by Google) Very bad communication. They indicate that I have received a digi receiver. Never had, no signature on receipt or anything like that. Now I have to pay 140, - because I can't return that thing. Please don't fall for their dirty tricks.
Kabelnoord: Hallo Rick. Dit willen we graag voor je uitzoeken. Zie je een mogelijkheid om volgende week contact met ons op te nemen? Dit kan via telefoonnummer 0519-701 701 en optie 2. Ons Klantencentrum is op werkdagen geopend van 8.00-17.00 uur. (Translated by Google) Hello Rick. We would like to look into this for you. Do you see an opportunity to contact us next week? This can be done via telephone number 0519-701 701 and option 2. Our Customer Center is open on working days from 8 a.m. to 5 p.m.
pieta sieta
Waardeloze kwaliteit, wifi valt regelmatig weg. Glasvezel aansluiten was ook een drama. Waardoor we vervolgens weer kunnen wachten tot het in orde wordt gemaakt. En natuurlijk wel het volle pond betalen. (Translated by Google) Poor quality, wifi drops out regularly. Connecting fiber optic was also a drama. So we can then wait for it to be fixed again. And of course pay full price.
Kabelnoord: Wat vervelend om te horen! We zouden graag met je willen meekijken naar je situatie. Zou je daarvoor telefonisch contact met ons willen opnemen op 0519-701 701? (Translated by Google) I'm sorry to hear that! We would like to look into your situation with you. Would you like to contact us by phone on 0519-701 701?
Dirk Van der Lei
Ik wordt er helemaal gek van wanneer ik mijn tv een week of een paar dagen niet gebruik dat ik alleen ned 1 nog maar kan zien! Omdat zogenaamd de smartcard niet een update heeft gehad! Niet te geloven dit!! Elke keer hetzelfde! Als ik tv wil kijken wil ik niet elke keer de smartcard activeren! Waardeloos!!! (Translated by Google) It drives me crazy when I don't use my TV for a week or a few days that I can only see ned 1! Because supposedly the smart card has not had an update! Can't believe this!! Same every time! When I want to watch TV I don't want to activate the smart card every time! Worthless!!!
Kabelnoord: Wat vervelend om te horen! We zouden graag met je willen meekijken naar je situatie. Zou je daarvoor telefonisch contact met ons willen opnemen op 0519-701 701? (Translated by Google) I'm sorry to hear that! We would like to look into your situation with you. Would you like to contact us by phone on 0519-701 701?
Japke Bonsma
Veel internet storingen (Translated by Google) Lots of internet outages
Kabelnoord: Bedankt voor de sterren. Mocht er echter iets zijn, waarmee we kunnen proberen om de laatste 2 sterren te verdienen, neem dan contact met ons op πŸ‘. Dit kan via telefoonnummer 0519-701 701. (Translated by Google) Thanks for the stars. However, if there is anything we can try to earn the last 2 stars, please contact us πŸ‘. This can be done via telephone number 0519-701 701.
V Waterval
Kabelnoord: Bedankt voor de 4 sterren! (Translated by Google) Thanks for the 4 stars!
Chris Gresnigt
Sinds we zijn aangesloten op glasvezel werken de apparaten welke de WiFi nodig hebben niet meer. Dit betreft de thermostaat van de warmptepomp, het contact met de zonnepanelen en de energiemeter. Gelijk gebeld en in 2 dagen tijd we 6 keer kontact gehad en van het kastje naar de muur gestuurd. Allemaal beloftes die niet nagekomen worden. Ben nog bezig om het weer goed draaiende te krijgen voordat de installateur kwam. Terwijl kabelnoord beloofd dat ze pas weggaan als alles weer goed werkt. Wordt vervolgd. (Translated by Google) Since we are connected to fiber optics, the devices that need the WiFi no longer work. This concerns the thermostat of the heat pump, the contact with the solar panels and the energy meter. Immediately called and in 2 days we had contact 6 times and sent from pillar to post. All promises that are not fulfilled. Still trying to get it up and running again before the installer came. While Kabelnoord promises that they won't leave until everything is working properly again. To be continued.
Kabelnoord: Beste heer Gresnigt, wat vervelend om te horen! Als het goed is, is de monteur intussen geweest. Hopelijk is alles nu naar wens opgelost. (Translated by Google) Dear Mr. Gresnigt, how unfortunate to hear! If all goes well, the mechanic has been by now. Hopefully everything is resolved to your liking now.
Simone Mens
Nu een jaar bij Kabelnoord als klant. Begin was heel moeizaam. Heb toen een zeer slechte recensie geschreven op dit platform. Daar ben ik op teruggebeld en ze hebben echt hun best gedaan om een beter product aan ons te leveren. Hele aardige mensen daar, dat maakt het ook een beetje lastig om boos te worden. Nu een jaar verder. Gaat ietsje beter, nog veel uitval met wifi, moeten vaak resetten. Tv blijft echt onder de maat. Gebruiksvriendelijkheid is slecht. Mn om iets terug te kijken is hopeloos en irritant. Internet is goed en vooral heel snel. Tja..... Dan geef ik dus 2 sterrenπŸ₯΄ Afgelopen zondag paar uur geen WiFi gehad. Gebeld met storings nummer. Aardige man kan alleen je klacht aanhoren en noteren maar kan niet helpen daar hij niet kan inlezen in het systeem. Hij is de weekend achterwacht. Die kunnen en mogen dus niets. Waarom doe je dat ons maar ook die man dit aan? Maandag ochtend moeten we dan zelf maar weer bellen met KN? Dit is echt heel slecht! Dit kan toch niet waar zijn? Echt niet blij met KN (Translated by Google) Now a year with Kabelnoord as a customer. Beginning was very difficult. Then wrote a very bad review on this platform. I got a call back and they really did their best to deliver a better product to us. Very nice people there, which also makes it a bit difficult to get angry. Now a year later. Going a little better, still a lot of outages with WiFi, often have to reset. TV is really below standard. Usability is bad. Mn to look back at something is hopeless and annoying. Internet is good and above all very fast. Well..... Then I give 2 stars πŸ₯΄ Had no WiFi for a few hours last Sunday. Called with fault number. Nice man can only hear and write down your complaint, but cannot help because he cannot read it into the system. He's the weekend back guard. So they can't and shouldn't do anything. Why are you doing this to us but also to that man? Monday morning we have to call KN again ourselves? This is really really bad! This can't be true, can it? Really not happy with KN
Kabelnoord: Als er nog steeds problemen zijn met één of meer van onze diensten, dan kun je telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0519-701 701. We willen graag samen kijken naar een oplossing. (Translated by Google) If there are still problems with one or more of our services, you can contact us by telephone on telephone number 0519-701 701. We would like to look for a solution together.
Douwe
Kabelnoord: Bedankt voor de 4 sterren! (Translated by Google) Thanks for the 4 stars!
Tabina De vries
Kabelnoord: Bedankt voor het geven van 4 sterren! (Translated by Google) Thanks for giving 4 stars!
Sonja Joustra
Door verhuizing gedwongen overgestapt van KPN naar Kabelnoord. Verschrikkelijk slechte en peperdure aanbieder met een machtspositie in het Noorden. Je betaalt de hoofdprijs maar krijgt er weinig voor terug. Je kunt opnames niet doorspoelen zodat je tijdens opnames ook reclames moet kijken ? Buitenlandse zenders kun je niet opnemen ? Echt waardeloos en niet meer van deze tijd........ik mis KPN enorm, daar krijg je waar voor je geld. (Translated by Google) Forced to switch from KPN to Kabelnoord due to relocation. Terribly bad and very expensive provider with a dominant position in the North. You pay the main prize but get little in return. You can't fast-forward recordings so that you also have to watch commercials during recordings? Can't record foreign channels? Really worthless and no longer of this time........I miss KPN enormously, you get value for your money there.
Kabelnoord: Hallo Sonja. Bedankt voor je review. Kun je telefonisch contact met ons opnemen? We willen graag kijken of we de situatie voor je kunnen verbeteren. Dit kan via telefoonnummer 0519-701 701. (Translated by Google) Hello Sonya. Thank you for your review. Can you contact us by phone? We would like to see if we can improve the situation for you. This can be done via telephone number 0519-701 701.
Dick van Dijk
Sinds een week is de glasvezelaansluiting in de lucht. Het is helaas geen verbetering maar een achteruitgang. Dat zijn we niet gewend van Kabel Noord want onze ervaringen waren altijd heel goed. De WIFI is slecht en de verbinding verbreekt steeds. We wachten nu op 2 versterkers van Kabel Noord en hopen dat dit dan opgelost is. De verbinding via het vaste netwerk is ook instabiel en de verbinding is soms zo slecht dat deze verbreekt of vastloopt. We hebben het modem als eens moeten resetten. Hopen dat het beter wordt en anders maar weer gauw terug naar de kabel. (Translated by Google) The fiber optic connection has been up and running for a week. Unfortunately it is not an improvement but a regression. We are not used to that from Kabel Noord because our experiences have always been very good. The WIFI is bad and the connection keeps dropping. We are now waiting for 2 amplifiers from Kabel Noord and hope that this will be resolved. The connection via the fixed network is also unstable and the connection is sometimes so bad that it disconnects or hangs. We once had to reset the modem. Hope it gets better and otherwise back to cable soon.
Kabelnoord: Hallo Dick van Dijk. Bedankt voor je review. Kun je telefonisch contact met ons opnemen? We willen graag kijken of we de situatie voor je kunnen verbeteren. Dit kan via telefoonnummer 0519-701 701. (Translated by Google) Hi Dick van Dyke. Thank you for your review. Can you contact us by phone? We would like to see if we can improve the situation for you. This can be done via telephone number 0519-701 701.
Lub Visser
Kabelnoord: Bedankt voor het geven van 4 sterren. Vriendelijke groet, Team Kabelnoord (Translated by Google) Thank you for giving 4 stars. Kind regards, Team Kabelnoord
Sietse Kloosterman
Het is goed dat het er is in dokkum (Translated by Google) It's good that it's there in dock
Kabelnoord: Hallo Sietse, bedankt voor de sterren πŸ€—. (Translated by Google) Hello Sietse, thanks for the stars πŸ€—.
ReadeRomke
@kabelnoord: door compensatie te geven aan diegene die tot 8 maanden moeten wachten op verder aanleg. Kabels liggen hier er een beetje slordig overal bij. Een muts is leuk, maar doe dan coax snelheid verhoging. Update: jaar verder. Nog geen glasvezel. Kabels liggen overal nog. Wel bij sommigen voorbereiding doen naar meterkast. Daarna ook alweer 3 maanden stil. Prijzen wel weer gestegen, maar coax snelheid niet. (Translated by Google) @kabelnoord: by providing compensation to those who have to wait up to 8 months for further construction. Cables are a bit messy everywhere here. A hat is nice, but then increase coax speed. Update: years later. No fiberglass yet. Cables are still everywhere. Some do prepare for the meter cupboard. After that it was silent for 3 months. Prices have risen again, but coax speed has not.
Kabelnoord: Bedankt voor je review Romke, we zijn benieuwd hoe we de laatste 2 sterren ook geel kunnen laten kleuren! (Translated by Google) Thank you for your review Romke, we are curious how we can also make the last 2 stars turn yellow!
Martin Annema
Kabelnoord: Hallo Martin. Bedankt voor de 5 sterren πŸ€—. (Translated by Google) Hi Martin. Thanks for the 5 stars πŸ€—.
marieke veenstra
De directeur heeft afscheid genomen, zak met geld meegenomen, goedkope deal gemaakt met Euronet, wij zitten met de rotzooi! (Translated by Google) The director has said goodbye, brought a bag of money, made a cheap deal with Euronet, we are left with the mess!
Kabelnoord: Hallo Marieke. Bedankt voor je review. Kun je telefonisch contact met ons opnemen? We willen graag kijken of we de situatie voor je kunnen verbeteren. Dit kan via telefoonnummer 0519-701 701. (Translated by Google) Hello Marieke. Thank you for your review. Can you contact us by phone? We would like to see if we can improve the situation for you. This can be done via telephone number 0519-701 701.
Tonny Bos
Troep! (Translated by Google) Rubbish!
Kabelnoord: Hallo Tonny. Als we wat voor je kunnen betekenen, laat het ons weten. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0519-701 701. Wij hopen dat we er samen uit kunnen komen. (Translated by Google) Hi Tony. If we can do anything for you, let us know. You can reach us on telephone number 0519-701 701. We hope that we can work it out together.
ate toornstra
Ik ben heel tevreden over kabelnoord mooi snel internet glasvezel haast nooit storing en service is goed alleen 1 ding dat is dat ze duitse zenders nog niet HD heben voor de rest super goed als ik cijfer mocht geven is dat 9.5 (Translated by Google) I am very satisfied with Kabelnoord nice fast internet fiber optic almost never malfunction and service is good only 1 thing that is that they do not have HD German channels yet for the rest super good if I could give a rating that is 9.5
Kabelnoord: Hallo Ate, bedankt voor je review, hoog cijfer en de 5 sterren. Hier zijn we heel blij mee πŸ€—. (Translated by Google) Hello Ate, thank you for your review, high rating and the 5 stars. We are very happy with this πŸ€—.
sjoerd kloosterman
waardeloos die kabelnoord. kabel aan legen de tuin leek wel een bouwput de bestrating er zo weer in heb ik laten her straten. ik heb aan gegeven dat ik het niet mee eens was maar kabelnoord zegt hebben wij niet gedaan. ik ZIJ wie dan wel?? (Translated by Google) worthless cable north. emptying the cable, the garden looked like a construction site, I had the paving redone in no time. I indicated that I did not agree, but Kabelnoord says we did not do it. i am who??
Kabelnoord: Goedemorgen Sjoerd. Graag horen we van je wat er precies aan de hand is. Zou je ons eens willen bellen? We zijn te bereiken op 0519-701701. (Translated by Google) Good morning Sjoerd. We would like to hear from you what exactly is going on. Would you like to give us a call? We can be reached at 0519-701701.
E T
Kabelnoord: Bedankt voor de 5 sterren πŸ‘πŸ» (Translated by Google) Thanks for the 5 stars
sebastiaan combe
Kabelnoord: Bedankt voor je vijf sterren, daar zijn we blij mee! (Translated by Google) Thank you for your five stars, we appreciate that!
Gerrit Tabak
Leuke club mensen (Translated by Google) Nice club people
Kabelnoord: Dat is leuk om te horen. Bedankt voor je review! (Translated by Google) That's nice to hear. Thank you for your review!
Meine Nijenhuis
WiFi in huis was altijd een terugkerend project. Met verschillende apparatuur pogingen ondernomen. Na een overleg met de klantenservice van Kabelnoord is er een monteur op locatie geweest. Met een goed luisterend oor is er gekeken naar de situatie. Alle bestaande apparatuur is vervangen door de monteur. De nieuwe wifi extra mogelijkheid van Kabelnoord is geplaatst. Keurig op bestaande wachtwoorden en naam. Na installatie behalen we bijna de 100% snelheid die via de kabel te behalen is. Kortom erg tevreden met deze oplossing en de monteur die op locatie is geweest. (Translated by Google) WiFi in the house has always been a recurring project. Attempted with different equipment. After a consultation with Kabelnoord's customer service, a technician was on site. The situation has been looked at with a good listening ear. All existing equipment has been replaced by the technician. The new WiFi extra option of Kabelnoord has been installed. Neatly on existing passwords and name. After installation, we achieve almost 100% speed that can be achieved via the cable. In short, very satisfied with this solution and the technician who was on site.
Kabelnoord: Bedankt voor de 5 sterren en de mooie review. (Translated by Google) Thank you for the 5 stars and the nice review.
Linda
Kabelnoord: Hallo Linda, bedankt voor je beoordeling. Kunnen we nog iets voor je doen om het aantal sterren omhoog te krijgen? Mocht je problemen en/of klachten over je diensten hebben, neem dan gerust even telefonisch contact op met ons Servicecentrum via tel. 0519-701701. We helpen je dan graag verder. Vriendelijke groet, Team Kabelnoord (Translated by Google) Hi Linda, thank you for your review. Is there anything else we can do for you to increase the number of stars? If you have any problems and/or complaints about your services, please feel free to contact our Service Center by telephone on tel. 0519-701701. We will be happy to help you further. Kind regards, Team Kabelnoord
Gerrit Ravenhorst
Wat een ramp is kabel noord , jaren lang bij kpn klant geweest tot we de kans kregen om ook op het glasvezel aangesloten te worden. Aansluiting en ingebruikneming ging allemaal goed, maar het tv menu en de mogelijkheden zijn teleurstellend. Eenvoudig even het journaal terugkijken of herstarten is al een uitdaging. Guide werkt traag of niet, kan niet alles terugkijken, opnames moet je binnen 30 dagen bekijken, niet alle zenders kan je opnemen. Jammer dat het zoveel ergenis geeft en we betalen ook nog aanzienlijk meer dan bij kpn. (Translated by Google) What a disaster, Kabel Noord has been a customer of KPN for years until we got the chance to also be connected to the fiber optic. Connection and commissioning all went well, but the TV menu and options are disappointing. Simply looking back or restarting the news is already a challenge. Guide works slowly or not at all, cannot watch everything back, recordings must be viewed within 30 days, not all channels can be recorded. It is a pity that it causes so much annoyance and we also pay considerably more than at KPN.
Kabelnoord: Goedemorgen Gerrit Ravenhorst. Enorm jammer om te horen dat u tot nu toe niet tevreden bent over Kabelnoord. Graag zouden wij telefonisch met u in contact willen komen. U kunt ons bereiken op 0519-701701 (Translated by Google) Good morning Gerrit Ravenhorst. We are very sorry to hear that you are not satisfied with Kabelnoord so far. We would like to get in touch with you by phone. You can reach us at 0519-701701
Henk Visser
Zelden een storing, kan helaas niet tippen aan het beeld van Ziggo (Translated by Google) Rarely a malfunction, unfortunately cannot match the image of Ziggo
Kabelnoord: We zijn blij met de 3-sterren die u ons heeft gegeven, hopelijk kunnen we het in de toekomst laten stijgen naar 5-sterren πŸ’ͺ. (Translated by Google) We are happy with the 3 stars you gave us, hopefully we can raise it to 5 stars in the future πŸ’ͺ.
Fokje de Vries
Goed en betrouwbaar bedrijf. Bij problemen snel contact en altijd goed opgelost. (Translated by Google) Good and reliable company. Quick contact with problems and always solved properly.
Kabelnoord: Dat is fijn om te horen. Bedankt voor je leuke review! (Translated by Google) That's good to hear. Thank you for your nice review!
Pieter Geertsma
Onvoorstelbaar slechte kwaliteit en service. Gemiddeld moeten we 1 keer per twee maanden de smartcard van de TV updaten via de website. Dit leek in na ongeveer de tiende keer nog steeds goed te gaan (alleen wel een gedoe). Inmiddels komen er echter ook foutmeldingen. We kunnen nu boven de 2000 kanaalnummers opzoeken met een superslechte beeldkwaliteit terwijl we wel de volledige prijs betalen. Persoonlijk ken is weinig organisaties die zulke slechte kwaliteit leveren aan klanten en daar toch nog steeds de maximale prijs voor berekenen (Translated by Google) Incredibly poor quality and service. On average, we have to update the smart card of the TV via the website once every two months. This still seemed to work after about the tenth time (just a hassle). However, there are now also error messages. We can now look up channel numbers above 2000 with super poor picture quality while paying full price. Personally, there are few organizations that deliver such poor quality to customers and still charge the maximum price for it
Kabelnoord: Wat spijtig om te lezen, dat u niet tevreden bent met de service van Kabelnoord. Mocht u in de toekomst weer problemen hebben met het updaten van een smartcard, neem dan gerust telefonisch contact met ons op, dan kunnen we er samen naar kijken. Contact opnemen kan via telefoonnummer 0519-701 701. (Translated by Google) We are sorry to read that you are not satisfied with the service provided by Kabelnoord. If you have problems updating a smart card again in the future, please feel free to contact us by phone and we can look into it together. You can contact us via telephone number 0519-701 701.
F.G. Kingma
Wij vinden Kabelnoord een goede internet provider We gebruiken het al van begin af aan zolang Kabelnoord bestaat. Als er storing of klachten en je belt helpen ze je direct Ik zou iedereen Kabelnoord aanbevelen. Fokje Kingma (Translated by Google) We think Kabelnoord is a good internet provider We have been using it from the beginning as long as Kabelnoord has existed. If there is a malfunction or complaints and you call, they will help you immediately I would recommend Cable North to everyone. Breed Kingma
Kabelnoord: Hartelijk dank voor deze mooie beoordeling! (Translated by Google) Thank you very much for this nice review!
Mark Kammen
Weer geen internet Elke zondag weer feest Niemand te bereiken bij kabelnoord op zondag Regelmatig ellende met de digitale tv Stiekem zonder bericht bij regelmaat de rekening een paar euro duurder maken Man man man om te janken (Translated by Google) No internet again Party every Sunday Can't reach anyone at Kabel Noord on Sunday Regular problems with digital TV Secretly without notice, regularly make the bill a few euros more expensive Man man man to cry
Kabelnoord: U geeft aan dat er regelmatig problemen zijn met uw internetverbinding. We willen hier graag samen naar kijken. Kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0519-701 701? (Translated by Google) You indicate that there are regular problems with your internet connection. We would like to look at this together. Can you contact us by telephone on telephone number 0519-701 701?
Davidwdh Haan
Kabelnoord: Whoop, bedankt voor de 5 sterren πŸ₯³. (Translated by Google) Whoop, thanks for the 5 stars πŸ₯³.
Jan Bastiaan
Kabelnoord: Vijf sterren, daar worden we blij van Jan! 🀩 (Translated by Google) Five stars, that makes us happy Jan! 🀩
Jan Willem de Bruin
Kabel noord is een bedrijf wat goed is in service goed voor zijn klanten maar nog verder moet groeien om de concurentie aan te gaan met de grote spelels. Die groet spelers proberen nu Kabel noord weer van het net te drukken! (Translated by Google) Kabel Noord is a company that is good at service, good for its customers, but needs to grow even further to compete with the big players. Those greeting players are now trying to push Cable North off the net again!
Kabelnoord: Hoi Jan Willem, wij zijn nog altijd aan het groeien. Bovendien hebben wij ons eigen netwerk, hier laten wij ons natuurlijk niet zomaar van af drukken πŸ˜‰. (Translated by Google) Hi Jan Willem, we are still growing. Moreover, we have our own network, of course we don't just let ourselves be printed off πŸ˜‰.
Wilma Jilderda
Fijn dat je alles in 1 keer kunt afnemen,jammer dat je het niet kunt uitsplitsen ,je pakket,ook jammer dat bv Hallmark niet in het pakket zit,verder tevreden behalve over de bereikbaarheid in het weekend (Translated by Google) Nice that you can purchase everything in 1 go, a pity that you cannot split it up, your package, also a pity that Hallmark, for example, is not included in the package, otherwise satisfied except for the accessibility during the weekend
Kabelnoord: Hoi Wilma, jammer om te horen dat je nΓ©t niet helemaal tevreden bent. Het uitsplitsen is in zekere mate wel mogelijk, echter is het product 'Internet' altijd een vereiste. We zijn inderdaad minder bereikbaar in het weekend, echter zijn we wel op zaterdagen van 9:00 tot 17:00 bereikbaar voor storingen. De zender 'Hallmark' bestaat helaas al sinds 2011 niet meer in Nederland, dit is dan ook de reden dat wij deze niet kunnen aanbieden. (Translated by Google) Hi Wilma, sorry to hear that you are not completely satisfied. Breaking down is possible to a certain extent, but the product 'Internet' is always a requirement. We are indeed less accessible at the weekend, but we are available on Saturdays from 9:00 AM to 5:00 PM for malfunctions. Unfortunately, the channel 'Hallmark' has not existed in the Netherlands since 2011, which is why we cannot offer it.
Rick Morsink
In de gelukkige omstandigheid dat ik een appartement heb op Ameland kan ik gebruik maken van Kabelnoord. De producten lijken sterk op veel andere landelijke aanbieders van kabel- en/of glasvezelabonnementen, maar je merkt dat Kabelnoord korter bij haar klanten staat en de producten dan ook net iets meer op de wensen van de klant heeft afgestemd. Digitale televisie kijken via een glasvezelmodem over de oude cai-bekabeling in de woning is een voorbeeld van het goed inleven in de klant. De klant hoeft daardoor niet haar bekabeling in de woning aan te passen en kan dus eigenlijk via oude techniek gebruik maken van de nieuwste technieken. En minpunten zijn er natuurlijk wel, er is ook bij Kabelnoord wel eens een storing of een digitale ontvanger die niet werkt, maar het blijft techniek en mensenwerk. Dus bijna 100% tevreden. (Translated by Google) In the fortunate circumstance that I have an apartment on Ameland, I can use Kabelnoord. The products are very similar to many other national providers of cable and/or fiber optic subscriptions, but you notice that Kabelnoord is closer to its customers and has therefore tailored the products just a little more to the customer's wishes. Watching digital television via a fiber optic modem over the old cai cabling in the home is an example of empathizing with the customer. As a result, the customer does not have to adjust its cabling in the home and can therefore actually use the latest technology via old technology. And there are of course downsides, there is also a malfunction at Kabelnoord or a digital receiver that does not work, but it remains technology and human work. So almost 100% satisfied.
Kabelnoord: Hartelijk bedankt voor je uitgebreide review, Rick! Mocht je ooit een storing hebben, mag je ons altijd bellen op 0519-701701. We zijn doordeweeks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 en op zaterdagen van 9:00 tot 17:00. We staan dan altijd voor je klaar. 😊 (Translated by Google) Thank you very much for your extensive review, Rick! If you ever have a malfunction, you can always call us on 0519-701701. We are available on weekdays from 8:00 AM to 8:00 PM and on Saturdays from 9:00 AM to 5:00 PM. We are always there for you. 😊
Rommie Kempenaar
Ik ben heel blij met kabelnoord ze zijn vriendelijk behulpzaam en staan voor je klaar alle kanalen zijn voorzien van duidelijk beeld op televisie (Translated by Google) I am very happy with cable north they are friendly helpful and are ready for you all channels have a clear picture on television
Kabelnoord: Heel fijn om te horen dat je ervaringen zo positief zijn! πŸ˜„ (Translated by Google) It's great to hear that your experience has been so positive! πŸ˜„
Watze de Haan
slecht .veel storingen deze worden niet opgelost (Translated by Google) bad. many malfunctions, these are not resolved
Kabelnoord: Jammer om te horen Watze. We proberen storingen altijd zo goed mogelijk te verhelpen. Als we nog iets voor je kunnen betekenen dan horen we dat graag via tel.0519701701. (Translated by Google) Sorry to hear Watze. We always try to resolve malfunctions as best as possible. If there is anything else we can do for you, please let us know via tel.0519701701.
johan tr
Voor de moeite die niet om geen papier brief te sturen naar mensen die moeite hebben met technische kennis. (Translated by Google) For the trouble not to send a paper letter to people who have difficulty with technical knowledge.
Kabelnoord: Dat is niet zo fijn om te lezen. Kun je hierover telefonisch contact met ons opnemen? Dan kunnen we kijken wat we hierin voor je kunnen betekenen. Wij zijn te bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0519-701 701. (Translated by Google) That's not very nice to read. Can you contact us by phone about this? Then we can see what we can do for you in this. We can be reached on working days between 8 a.m. and 8 p.m. and on Saturdays from 9 a.m. to 5 p.m. on telephone number 0519-701 701.
Valerie Straatman
Super geholpen door Roelof en uiteindelijk ook nog in het Fries. Hij had het geduld en de humor om mij door een technisch proces te helpen. Was een fijn gesprek en ben goed geholpen. (Translated by Google) Super helped by Roelof and eventually also in Frisian. He had the patience and humor to help me through a technical process. It was a nice conversation and I was well helped.
Kabelnoord: Hoi Valerie, wat leuk om te horen dat je zo positief bent over het contact met ons! We zullen je lovende woorden aan de betreffende collega doorgeven. 😊 (Translated by Google) Hi Valerie, how nice to hear that you are so positive about contacting us! We will pass on your words of praise to the relevant colleague. 😊
Bauke Bosma
Prima kabelaanbieder.... Supersnelle glasvezelverbinding weinig uitval en support is ook prima! Korte lijntjes met klantenservice als er wel eens iets loos is met tv, telefonie of internet! (Translated by Google) Excellent cable provider.... Super fast fiber optic connection, few outages and support is also excellent! Short lines with customer service if there is ever something wrong with TV, telephone or internet!
Kabelnoord: Hoi Bauke, bedankt voor je review! Goed om te horen dat je zo tevreden bent over onze services. (Translated by Google) Hi Bauke, thank you for your review! It is great to hear that you are so satisfied with our services.
Jose
Zeer slecht. Tv ontvangst heeft het nooit goed gedaan maar altijd wel volle pond voor betaald. Verschillende monteurs geweest en ze kraken elkaar allemaal af. Vragen wel de hoofdprijs voor hele slechte service. De belofte van het snelle internet kan ook niet waargemaakt worden. (Translated by Google) Very bad. TV reception has never worked well but always paid full price for it. Been to several mechanics and they all tear each other down. Do charge the top price for very bad service. The promise of the fast internet cannot be fulfilled either.
Kabelnoord: Goedemiddag Jose, wat jammer dat je niet tevreden bent over Kabelnoord en dat de problemen nog steeds niet zijn opgelost. Uiteraard willen we hier graag nog een keer naar kijken voor je. Zou je ons kunnen bellen hierover? Het Servicecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 0519-701701 optie 1. Als je liever wilt dat wij contact met jou opnemen dan zouden we graag je adres gegevens en telefoonnummer ontvangen via een e-mailbericht aan: info@kabelnoord.nl Vriendelijk groet, Team Kabelnoord (Translated by Google) Good afternoon Jose, what a pity that you are not satisfied with Kabelnoord and that the problems have still not been solved. Of course we would like to look at this again for you. Could you call us about this? The Service Center can be reached by telephone on workdays from 8:00 AM to 8:00 PM and on Saturdays from 9:00 AM to 5:00 PM via telephone number 0519-701701 option 1. If you prefer us to contact you, we would be happy to receive your address details and telephone number via an e-mail message to: info@kabelnoord.nl Kind regards, Team Kabelnoord
osjoman
Kabelnoord: Bedankt voor je 5 sterren! Fijn dat je tevreden bent over Kabelnoord. Vriendelijke groet, Team Kabelnoord (Translated by Google) Thanks for your 5 stars! We are glad that you are satisfied with Kabelnoord. Kind regards, Team Kabelnoord
TheWillempje26
Goede lokale provider. (Translated by Google) Good local provider.
Kabelnoord: Bedankt voor je positieve review. (Translated by Google) Thank you for your positive review.
folkert222 GAMES EN LIVE
Kabelnoord: Bedankt voor de 5 sterren 😊. (Translated by Google) Thanks for the 5 stars 😊.
Jo Klijnstra
Kabelnoord: πŸ’ͺπŸ˜„
Rudie Wijbenga
Kabelnoord: EΓ©n ster, dat klinkt niet goed! Graag horen wij van je hoe we je ervaring met ons beter kunnen maken. We nodigen je graag uit om contact met ons op te nemen op 0519-701 701. (Translated by Google) One star, that doesn't sound right! We would like to hear from you how we can make your experience with us better. We would like to invite you to contact us on 0519-701 701.
Andries DE BOER
Kabelnoord: We willen graag kijken hoe we u, als klant tevreden kunnen krijgen. Mocht u nog problemen ervaren met één van onze diensten, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0519-701 701. (Translated by Google) We would like to see how we can make you satisfied as a customer. If you still experience problems with one of our services, please feel free to contact us on telephone number 0519-701 701.
Christiana Brouwer
Slechte ervaring, internet vaak traag en instabiel (Translated by Google) Bad experience, internet often slow and unstable
Kabelnoord: Dat zijn geen fijne ervaringen. Had je ons hier al eens over benaderd? Telefonisch kunnen we dan met elkaar afstemmen om het probleem te onderzoeken. Wij horen graag van u. (Translated by Google) Those are not pleasant experiences. Have you ever approached us about this? We can then coordinate with each other by telephone to investigate the problem. We'd love to hear from you.
< WhatsApp Scan & chat

Scan de code met uw mobiele telefoon en begin te chatten of klik op Whatsapp Web