• Kabelnoord bewaart gegevens van klanten en houdt zich daarbij aan wettelijke voorschriften. Er worden NAW gegevens bewaard, maar bijvoorbeeld ook betaalgegevens en gegevens over telefoon- en mailverkeer. Kabelnoord doet dit uit oogpunt van correcte aflevering van producten, juiste  facturatie en service. Gegevens over betalingen moeten volgens de wet 7 jaar worden bewaard.  

  Kabelnoord gaat zorgvuldig om met klantgegevens en is daarvoor gecertificeerd volgens de norm ISO-27001 die speciaal in het leven is geroepen voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens.

  Kabelnoord geeft geen opgeslagen gegevens van klanten aan anderen, behalve, op bevel van de rechter-commissaris, individuele gegevens van klanten, die onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek. 

 • Om te weten of er op jouw adres diensten van Kabelnoord mogelijk zijn, kun je de postcodecheck doen.

 • De hoofdaansluiting van Kabelnoord is te herkennen aan de wandcontactdoos die op een groene of oranje kabel is aangesloten. De hoofdaansluiting bevindt zich meestal in de meterkast of in de woonkamer.

 • Kabelnoord schrijft het abonnementsgeld in 2021 op de volgende data af:

  • 24 juni
  • 23 juli
  • 24 augustus
  • 24 september
  • 22 oktober
  • 24 november
  • 22 december
 • Het bankrekeningnummer van Kabelnoord is:

  NL60ABNA0816304920 t.n.v. NV Kabeltelevisie Noordoost-Friesland

 • Kabelnoord hanteert bij een nieuw abonnement een opzegtermijn van 1 maand. Als de opzegtermijn langer of korter is, zoals bij sommige acties, dan vermelden we dat bij de actievoorwaarden.

 • De basis van een abonnement bij Kabelnoord is internet. Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van 1 maand en is per maand opzegbaar, evenals de overige abonnementen.

 • Het is mogelijk om je contract te laten overnemen binnen het huishouden (echtscheiding / uit huis gaan kinderen). Een contractovername kan alléén schriftelijk worden ingediend met ondertekening door beide partijen. Je kunt de contractovername sturen naar:

  Kabelnoord
  Postbus 30
  9100 AA Dokkum

  In de ondertekende contractovername moet vermeld worden:

  • Naam, adres en woonplaats van zowel oude als nieuw partij 
  • Geboortedatum nieuwe partij 
  • Betaalgegevens nieuwe partij
  • Akkoord met de Algemene Voorwaarden
  • T.b.v. evt. internet abonnement: aangeven of er een nieuw e-mailadres en wachtwoord gewenst is 
  • T.b.v. evt. telefonie abonnement aangeven of er een nieuw wachtwoord gewenst is (inzage belkosten www.ikbelmetkabelnoord.nl)
  1. Bij verhuizing naar een adres binnen het gebied waar Kabelnoord haar diensten levert, stelt de klant Kabelnoord daarvan tenminste één maand van tevoren op de hoogte. Kabelnoord bepaalt in overleg met de klant de datum met ingang waarvan de door de klant afgenomen diensten op het nieuwe adres in principe worden geleverd.
  2. Als de klant verhuist naar een adres buiten het gebied waar Kabelnoord haar diensten levert of naar een adres waar Kabelnoord een door de klant afgenomen dienst niet levert of kan leveren, dan heeft klant het recht het abonnement schriftelijk of digitaal op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  3. Het door Kabelnoord beschikbaar gestelde modem is eigendom van Kabelnoord en blijft, inclusief toebehoren, achter op het perceel.

  Gebruik het formulier Verhuizing doorgeven of stuur een brief.

   

 • Op de factuur die je maandelijks ontvangt van Kabelnoord kun je zien welke diensten en producten je afneemt. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op met het Klantencentrum.

   

   

   

 • Via het formulier 'Abonnement opzeggen bij overlijden'  kun je een overlijden aan ons doorgeven. We beëindigen dan het abonnement of zetten het op een andere naam. 

  Je kunt het ook schriftelijk of via de e-mail aan ons doorgeven.

  We hebben de volgende gegevens nodig:

  • naam van de overleden klant
  • adres waarop het abonnement was afgesloten
  • correspondentieadres van de nabestaande
  • aangeven of het om opzegging of overname van het abonnement gaat. 

   

 • Het abonnement kun je wijzigen via het online formulier Abonnement wijzigen . Dat geldt voor alle diensten van Kabelnoord.  

 • Je kunt je huidige analoge diensten blijven gebruiken totdat Kabelnoord besluit analoge TV uit te faseren.

 • De algemene voorwaarden van Kabelnoord vind je hier:

  Algemene voorwaarden

 • Kabelnoord verstrekt de persoonlijke inloggegevens per post uit veiligheidsoverweging. 

 • Kabelnoord telefonieklanten bellen gratis met Kabelnoord via de vaste lijn. Als je Kabelnoord belt via een andere provider, dan betaal je het reguliere tarief.

 • Voor het opzeggen van één of meer producten gebruik je het online formulier Abonnement wijzigen. Houd rekening met een opzegtermijn van een jaar. 

  Wil je het hele contract opzeggen, dan doe je dat hier: 'abonnement opzeggen'. 

< WhatsApp Scan & chat

Scan de code met uw mobiele telefoon en begin te chatten of klik op Whatsapp Web