Ik hoor tijdens een gesprek een piepje op de achtergrond. Hoe kan dit?

Waarschijnlijk krijg je op dat moment een tweede gesprek binnen. Dit heet wisselgesprek en staat standaard aan op bij de dienst Telefonie van Kabelnoord. Hoe je een tweede gesprek op kunt nemen, staat beschreven in de handleiding van de telefoon.

Wanneer je wisselgesprek permanent uit wilt zetten doe je het volgende:

  1. Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.
  2. Toets #43.
  3. Je hoort nu twee korte tonen.

'Tweede' bellers krijgen nu een 'in-gesprekstoon'. Je kunt deze blokkade weer opheffen door *42 te kiezen.