Kan ik ongewenste telefoontjes melden?

Wat kun je doen als je overlast ervaart via de telefoon? Bijvoorbeeld door telefoontjes van verkopers, enquêteurs of door vervelende telefoontjes van anonieme bellers?

Goed om te weten

Een bedrijf of ideële organisatie (goed doel) mag alleen in de volgende gevallen bellen:

  • Je hebt hiervoor toestemming gegeven. 
  • Je bent klant van het bedrijf (of je bent de afgelopen 3 jaar klant geweest). 
  • Je bent donateur van het goede doel, heeft vrijwilligerswerk gedaan of u bent bij een bijeenkomst aanwezig geweest.

Dit zijn nieuwe regels, die sinds 1 juli 2021 gelden. Hierdoor is het Bel-me-niet register komen te vervallen.

Krijg je verkooptelefoontjes omdat je eerder toestemming gaf, maar je wilt die toestemming nu intrekken? Dan kun je dit aangeven tijdens het gesprek. Het is voldoende als je zegt niet meer gebeld te willen worden. Dit heet: recht van verzet. De verkoper moet dan het gesprek stoppen en hij mag jou daarna niet meer bellen. 

Je kunt ook zelf contact leggen met het bedrijf en zeggen dat je niet meer gebeld wilt worden. Contact leggen kan per telefoon, brief of e-mail.

Telefonische enquêtes

Ook telefonische enquêtes afnemen mag niet zomaar. Je hoeft daar nooit aan mee te werken. Als je daarover ook niet meer gebeld wilt worden, kun je dat kenbaar maken bij het Onderzoeksfilter.

Belt een bedrijf jou, terwijl dit niet mag? Dan kun je dit ongewenste telefoontje melden bij Consuwijzer, een onderdeel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM kan vervolgens een onderzoek instellen. Bedrijven moeten dan bewijzen dat er toestemming was voor het telefoontje. De ACM kan het bedrijf een boete opleggen.

Vervelende telefoontjes door anonieme bellers

Word je telefonisch lastig gevallen? Dat is vervelend. Kabelnoord kan helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Als er tenminste 5 keer ongewenst contact is geweest vanaf (schijnbaar) hetzelfde nummer, stellen we een onderzoek in. Dat kan alleen als er werkelijk contact is geweest; met het telefoonnummer van een gemiste oproep kunnen we geen onderzoek starten.Ook als het gaat om buitenlandse telefoonaansluitingen kunnen we geen onderzoek doen. Kabelnoord kan niet over deze belgegevens beschikken.

 Om onderzoek te kunnen starten, hebben we een paar gegevens nodig. Het gaat om:

  • datum en tijdstip dat er werd gebeld;
  • wat er te horen was toen je opnam.

Let op: je moet minimaal 5 tijdstippen kunnen doorgeven.

Stuur een e-mail naar info@kabelnoord.nl en omschrijf daarin je klacht met bovenstaande informatie. 

Als in ons onderzoek blijkt dat je wordt lastiggevallen, nemen we contact op met de provider van degene die je belde. We vragen dan de gegevens op van de beller. Die sturen we vervolgens naar jou toe, de beller in kwestie ontvangt hiervan een melding (zonder dat je genoemd wordt, maar de beller weet doorgaans wie je bent).Als de overlast niet stopt, dan hebben wij helaas geen verdergaande middelen om hier iets tegen te doen.

Je kunt overwegen om zelf in te stellen dat alle anonieme bellers worden geblokkeerd. Dit doe je zo:

Aanzetten weigeren anonieme bellers

• Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.

• Toets *141.

• Je hoort (eenmalig) 3 tonen

• Vanaf nu ben je niet meer bereikbaar voor personen die weergave van hun nummer hebben geblokkeerd (belangrijk: vaak bellen ziekenhuizen e.d. ook anoniem, overweeg de blokkade van anonieme nummers daarom goed).

• Je kunt nu de hoorn neerleggen.

• Je blijft altijd bereikbaar voor bellers die hun nummer wel meezenden.

Stalking

Gaat het lastigvallen verder dan anoniem contact opnemen via de telefoon? Dan is er mogelijk sprake van stalking. In dat geval is het raadzaam contact op te nemen met de politie.

Handig

Je kunt je privacy ook beschermen door diverse instellingen in je telefoonabonnement te gebruiken. Bijvoorbeeld:

  • Nummerweergave inkomende gesprekken
  • Nummers blokkeren uitgaande gesprekken
  • Zelf anoniem bellen

 

< WhatsApp Scan & chat

Scan de code met uw mobiele telefoon en begin te chatten of klik op Whatsapp Web