Verhuizing doorgeven?

  1. Bij verhuizing naar een adres binnen het gebied waar Kabelnoord haar diensten levert, stelt de klant Kabelnoord daarvan tenminste één maand van tevoren op de hoogte. Kabelnoord bepaalt in overleg met de klant de datum met ingang waarvan de door de klant afgenomen diensten op het nieuwe adres in principe worden geleverd.
  2. Als de klant verhuist naar een adres buiten het gebied waar Kabelnoord haar diensten levert of naar een adres waar Kabelnoord een door de klant afgenomen dienst niet levert of kan leveren, dan heeft klant het recht het abonnement schriftelijk of digitaal op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  3. Het door Kabelnoord beschikbaar gestelde modem is eigendom van Kabelnoord en blijft, inclusief toebehoren, achter op het perceel.

Gebruik het formulier Verhuizing doorgeven of stuur een brief.

< WhatsApp Scan & chat

Scan de code met uw mobiele telefoon en begin te chatten of klik op Whatsapp Web