Ik ga verhuizen. Wanneer moet ik mijn verhuizing doorgeven?

  1. Als de klant verhuist naar een adres binnen het gebied waar Kabelnoord haar diensten levert, dan stelt hij Kabelnoord daarvan tenminste één maand van tevoren op de hoogte en bepaalt Kabelnoord in overleg met de klant de datum met ingang waarvan de door de klant afgenomen diensten op het nieuwe adres in principe worden geleverd.
  2. Als de klant verhuist naar een adres buiten het gebied waar Kabelnoord haar diensten levert of naar een adres waar Kabelnoord een door de klant afgenomen dienst niet levert of kan leveren, dan heeft hij het recht het abonnement schriftelijk of digitaal op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  3. Het eventueel door Kabelnoord beschikbaar gestelde modem, inclusief toebehoren, blijft achter op het perceel.

Je kunt hiervoor het formulier Verhuizing doorgeven gebruiken of stuur een brief.

Het adres is: 

Kabelnoord
Postbus 30
9100 AA Dokkum

Langsbrengen kan bij ons kantoor aan de Pier Prinslaan 21 in Dokkum. 
Voor opzegging via de e-mail: info@office.kabelnoord.nl.