Hoe gaat Kabelnoord om met mijn gegevens?

Kabelnoord bewaart gegevens van klanten en houdt zich daarbij aan wettelijke voorschriften. Er worden NAW gegevens bewaard, maar bijvoorbeeld ook betaalgegevens en gegevens over telefoon- en mailverkeer. Kabelnoord doet dit uit oogpunt van correcte aflevering van producten, juiste  facturatie en service. Gegevens over betalingen moeten volgens de wet 7 jaar worden bewaard.  

Kabelnoord gaat zorgvuldig om met klantgegevens en is daarvoor gecertificeerd volgens de norm ISO-27001 die speciaal in het leven is geroepen voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Kabelnoord geeft geen opgeslagen gegevens van klanten aan anderen, behalve, op bevel van de rechter-commissaris, individuele gegevens van klanten, die onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek. 

< WhatsApp Scan & chat

Scan de code met uw mobiele telefoon en begin te chatten of klik op Whatsapp Web