Kabelnoord en privacy

Geplaatst op 4 juni 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We hebben de Privacyverklaring van Kabelnoord bijgewerkt om de bescherming van je privacyrechten nog beter uit te leggen. Net als voorheen, kun je er nu ook op rekenen dat je gegevens bij Kabelnoord altijd veilig zijn. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de zaken die nu vermeld worden in de Privacyverklaring van Kabelnoord. 

Beknopte Privacyverklaring Kabelnoord
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede klantrelatie is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. In de privacyverklaring staat hoe Kabelnoord om gaat met de persoonsgegevens van haar bezoekers, klanten en overige relaties.

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Uiteraard heeft Kabelnoord maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Graag informeren wij jou hierover.

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:
- We vertellen je altijd wat wij doen met jouw gegevens en hoe je bijvoorbeeld je recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
- We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering overeenkomst, relatiebeheer, klantenadministratie en marketing).
- We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben.
- We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
- We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
- We verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van jouw gegevens.

In de privacyverklaring van Kabelnoord vind je informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen die wij krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:
- Welke persoonsgegevens verwerken we?
- Voor welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?
- Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?
- Wie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens?
- Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
- Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
- Met wie kun je contact opnemen bij vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens?
- Hoe zit het met het gebruik van jouw persoonsgegevens door derden?
- Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
- Welke rechten heb je met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kun je ze uitoefenen)?
- Waarom worden er cookies geplaatst?
- Worden jouw gegevens gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven?

Heb je vragen of wil je de volledige privacyverklaring van Kabelnoord ontvangen? Neem dan contact op met Kabelnoord via 0519-701701.