Incasso juli - augustus - september

Geplaatst op 3 september 2014

In juli is door een storing het incasseren van abonnementsgelden niet geheel gelukt. Bij een aantal klanten werd het abonnementsgeld niet geïncasseerd. Inmiddels is het abonnementsgeld van juli bij een ieder geïncasseerd, de betalingen zijn  op 28 en 29 augustus j.l. afgerond.

De telefonietikken van juli zijn door de storing ook niet geïncasseerd. Het incasseren van de telefonietikken over juli 2014 vindt plaats op donderdag 4 september a.s.

Het abonnementsgeld over augustus wordt vandaag geïncasseerd. Voor sommige klanten betekent dit tweemaal een afschrijving in één week. De eerste afschrijving, welke wordt omschreven met een factuurnummer, betreft dus het abonnementsgeld van juli 2014. De tweede afschrijving betreft het abonnementsgeld over augustus, omschreven met abonn.aug. 14. 

Het abonnementsgeld over september wordt rond 24 september a.s. geïncasseerd. Vanaf dan vindt iedere maand rond de 24ste de afschrijving plaats.